Dakwerkkraan

Inhoud

Theorie

 • Wetgeving (veiligheidsfunctie, keuringen)
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Kennen van de veiligheidsvoorschriften
 • Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de dakwerkkraan kennen
 • Startcontrole
 • Factoren die de belasting en de stabiliteit van de kraan beïnvloeden
 • Begrijpen en kunnen gebruiken van laadvluchttabel
 • Werken bij wind
 • Communicatie

Praktijk

 • Toepassen van de veiligheids- en verkeersregels
 • Dagelijkse inspectie kraan
 • De bedieningsorganen correct gebruiken
 • Manoeuvres, schatten van afstanden, diepte en hoogte
 • Verplaatsen van lasten in ruimte met maximaal 1 meter speling op draaicirkel
 • Orde en netheid toepassen  

Beide gedeelten worden afgesloten met een test.

Praktische info

Doelstelling

 • Medewerkers die in een bedrijf lasten moeten aanslaan, verplaatsen en/of coördineren.  Het aanleren van een doeltreffende en veilige manier van werken met een dakwerkkraan. 

Deelnamevoorwaarden

 • Voorafgaande kennis en/of ervaring is niet vereist.
 • Minimum 18 jaar zijn en medisch geschikt zijn voor veiligheidsfunctie.

Groepsgrootte

 • Opleiding voor deelnemers zonder of met geringe ervaring
 • Opleidingsduur minimaal 2 dagen bestaande uit:
  • Basisopleiding 1 dag: 4 uur theorie en 4 uur praktijk gewenning (gezamenlijk met de groep). 
  • De deelnemer oefent de in het bedrijf onder de hoede van een bekwaam kraanbedienaar uit uw bedrijf. U kan deze oefenperiode ook door onze trainer laten invullen.
  • Na een oefenperiode van maximaal 3 maanden wordt het praktijkexamen afgelegd per dag
 • maximum aantal deelnemers:
  • theorie: 8 deelnemers
  • praktijk: 2 deelnemers per kraan (max 2 kranen).

 • Opleiding voor deelnemers met rijvaardigheid
  • Opleidingsduur: 1 dag bestaande uit 4 uur theorie inclusief examen + 4 uur praktijk inclusief praktijktest,
  • maximum aantal deelnemers:
  • theorie: 8 deelnemers
  • praktijk: 4 deelnemers per kraan (max 2 kranen).

   

 • Opfrissing voor deelnemers met een eerder behaald diploma
 • Opleidingsduur: 1 dag bestaande uit 2 uur theorie inclusief examen + 30 min praktijk per deelnemer
 • maximum aantal deelnemers:
 • theorie: 12 deelnemers
 • praktijk: 4 deelnemers per blok van 2 uur (kan op afroep).

Datum en uren

 • Datum: in overleg te bepalen.
 • Uren: van 8u tot 16u30

Validatie

 • Basisopleiding: de geslaagde deelnemer ontvangt een uniek genummerd diploma met een geldigheidsduur volgens interne RI&E maar met een maximum van 10 jaar en een interne of externe evaluatie na 5 jaar.
 • Opfrissing: een bewijs van deelname voor de geslaagde deelnemer welke samen met het basisattest de vormingsgraad van de deelnemer aantoont. De geldigheidsduur wordt bepaald volgens interne RI&E maar met een maximum van 10 jaar en een interne of externe evaluatie na 5 jaar.

Afspraken

 • De klant zorgt voor:
 • opvang en begeleiding van de lesgever
 • een geschikt leslokaal met beamer
 • voor het praktijkgedeelte:
 • geschikt oefenterrein (manoeuvreren met toestel)
 • 1 toestel die aan de wettelijke vereisten voldoet
 • lasten om aan te slaan en te verplaatsende
 • vereiste PBM’s met minimaal: veiligheidsschoenen en veiligheidshelm

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »