AV022 - Steigercontroleur

Inhoud

Informatie

 

Theorie

 • De gevaren/risico’s van het werken op hoogte/op een steiger kennen
 • Verschillende types steigers kunnen noemen en omschrijven
 • De verschillende sterkteklassen van steigers kunnen noemen
 • De principes van de betreffende wetgevingen en normen kunnen benoemen
 • De bevoegdheden van alle betrokkenen bij het gebruik en de montage van de steiger kunnen omschrijven
 • Steigeronderdelen, kenmerken, eisen, afmetingen en afkeuringscriteria kunnen benoemen
 • Soorten verankeringen kennen
 • De principes van de diagonalen kennen
 • De soorten liggers en hun eigenschappen kennen
 • Stabiliteit van de werkvloeren kunnen bepalen
 • Belastingen op de werkvloer kunnen omschrijven
 • De eisen aan de steigertoegang kennen
 • Weten wat de eisen zijn voor de doorgangen en afbakeningen
 • Weten wanneer aarding noodzakelijk is en hoe aan te brengen
 • Principes van observatie en keuring van staande steiger kennen zie ook praktijk
 • Principes van observatie en keuring van rolsteiger kennen zie ook praktijk
 • Principes van observatie en keuring van een hangsteiger kennen zie ook praktijk

Praktijk

 • Controle van steigers
 • Gebruik van checklist ter controle en rapportering

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »