EHBO algemeen

Inhoud

Informatie

In de ondernemingen ingedeeld in groep D (minder dan 20 werknemers) duidt de werkgever één of meerdere werknemers aan belast met het toedienen van de eerste hulp, die met dit doel zijn opgeleid maar die niet de basisvorming voor hulpverlener hebben gevolgd.

De algemene opleiding EHBO richt zich tot deze 'andere aangeduide werknemer' die de eerste hulp biedt.

Bedrijven die wel hulpverleners dienen te voorzien, kunnen hun hulpverleners laten bijstaan door 'andere aangeduide werknemers'.

Los van het 'aangeduid' zijn door de werkgever, is deze opleiding geschikt voor iedereen die enige basiskennis EHBO wilt bezitten.

Mogelijke lesonderwerpen

 • Basisprincipe eerste hulp
 • slachtofferbenadering
 • transport van het slachtoffer
 • ademhaling en bloedsomloop
 • reanimatie (CPR + AED)
 • shock
 • de huid en huidletsels
 • het bewegingsstelsel en letsels aan het bewegingsstelsel
 • het zenuwstelsel en letsels aan het zenuwstelsel
 • elektrocutie
 • letsels door warmte/koude
 • letsels van het oog
 • vergiftigingen
 • diabetes
 • verbandleer
 • varia
  • kind gerelateerde problemen
  • diarree
  • steken en beten
  • allergische reacties (chemische stoffen, planten…)
  • Harnas Suspension Trauma
  • ...
 • ...

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »