IS011 - Bedienaar rolbrug met afstandbediening

Inhoud

Informatie

De opleiding ‘Bedienaar rolbrug met afstandsbediening’ met aansluitend het examen volgens risicovolle taken IS011, richt zich volledig naar de toetstermen van BeSaCC-VCA. Voor meer informatie, klik hier.
Heeft u geen diploma van BeSaCC-VCA nodig, klik hier.

Theorie

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • de basiswetgeving kennen voor een rolbrugbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
 • keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal kennen
 • risico's eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren
 • kennen van de veiligheidsvoorschriften: capaciteit, nuttige last, risico's voor personen en goederen, buiten gebruikstelling
 • belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en functies van de rolbrug kennen: brugconstructie, loopkat,
 • verschillende bewegingen, eindeloopschakelaar en antibotssystemen, lastbegrenzer, types aandrijvingen, hijskabelgeleiding, katrol, kabel- en afstandsbediening, richtingsindicatoren, zwaailicht, claxon, noodstop, niet verwisselbare hijsmid-delen, verwisselbare hijsmiddelen
 • weten dat er verschillende types rolbruggen bestaan, met hun toepassingsgebied: peer, afstandsbediening, cabinebediening
 • aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, neerzetten van de last, einde van het werk
 • kennen van aanslagmateriaal (kettingen, hijsbanden, staaldraadstroppen) en hijstoebehoren (hijsringen, harpsluitingen, D-sluitingen, hoekbeschermers)
 • weten hoe deze materialen correct te stockeren
 • weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten (haken, grijpers, platenklemmen) en krachtgesloten (magneten, zuignappen, hydraulische klemmen)
 • weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan
 • de elementen kennen waaruit de visuele controle bestaat: bedieningsfuncties, toestand katrol, hijskabel,
 • werking veiligheidssignalen, werking eindeloopbeveiliging.
 • weten wat een goede hijs is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van aanslaan.
 • gebruik beschermingsmiddelen (werkkledij, helm, veiligheidsschoenen, andere PBM indien vereist)
 • weten hoe te seinen bij werken met twee personen

Praktijk

 • Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken
 • de dagelijkse controle van de rolbrug kunnen uitvoeren en rapporteren
 • het bedieningsorgaan juist kunnen gebruiken
 • de werkhoogte kunnen respecteren
 • op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan
 • de slingerbeweging kunnen dempen en vermijden
 • gebarentekens toepassen
 • een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken
 • kunnen manoeuvreren met diverse lasten
 • kunnen omdraaien van lasten
 • negatieve belasting kunnen vermijden (dwarsbelasting, shranking)
 • afstanden kunnen schatten (verticaal en horizontaal)
 • de kraan op de juiste manier kunnen parkeren
 • orde en netheid toepassen

Hernieuwing diploma

De deelnemer met een vervallen diploma of de deelnemer met voldoende kennis en kunde kan er voor kiezen enkel deel te nemen aan het examen. Het examen bestaat uit het afleggen van de theoretische en de praktische test.

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »