AV011 - Brandwacht (inclusief AV012 kleine blusmiddelen)

Inhoud

Informatie

Theorie

 • Werkvergunningen interpreteren en naleven
 • vuurvergunning: de elementaire en relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • elementaire kennis in de voorwaarden voor het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen
 • herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico
 • de te nemen preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken
 • werking en inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen
 • hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden

Praktijk

Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze mobiele, milieuvriendelijke trainingsunit kleine blusmiddelen.

 • Blussen van branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poederblussers, CO2-blussers en water
 • gebruik van een blusdeken en muurhaspel
 • aansluiten en hanteren van brandslangen
 • controleren van de voorwaarden van de vergunning
 • op een efficiënte manier alarm geven

Hernieuwing diploma

De deelnemer met een vervallen diploma of de deelnemer met voldoende kennis en kunde kan er voor kiezen enkel deel te nemen aan het examen. Het examen bestaat uit het afleggen van de theoretische en de praktische test.

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »