IS007 - Veiligheidswacht besloten ruimte

Inhoud

Informatie

De opleiding ‘Veiligheidswacht besloten ruimte' met aansluitend het examen volgens risicovolle taken IS007, richt zich volledig naar de toetstermen van BeSaCC-VCA. Voor meer informatie, klik hier.
Heeft u geen diploma van BeSaCC-VCA nodig, klik hier.

Theorie

 • Wat is een besloten ruimte
 • gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten
 • preventiemaatregelen voor en tijdens de betreding
 • het voorzien van adequate reddingsmethode
 • taken en verantwoordelijkheden
 • de betredingsvergunning
 • betredingshulpmiddelen
 • basiskennis verluchting van besloten ruimten
 • communicatiehulpmiddelen
 • registratie van de betreders
 • elementaire evacuatiehulpmiddelen en –technieken
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • metingen van concentraties van zuurstof, toxische of ontvlambare stoffen buiten het toelaatbare gebied leren herkennen en weten hoe hierop gepast te reageren
 • weten hoe gepast te reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte

Praktijk

Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze mobiele trainingsunit besloten ruimte.

 • De betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context gebruiken
 • kunnen werken met de elementaire evacuatiehulpmiddelen en –technieken voor eerstelijnsinterventie: reddingslier/reddingstakel, horizontale evacuatie uit mangat, Rautekgreep
 • betredingsvergunning gebruiken
 • registratie van de betreders
 • op een efficiënte manier alarm kunnen geven
 • gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte
 • uitvoeren van een betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als verticaal
 • blijk geven van de nodige mentale en fysieke capaciteiten om in noodsituaties snel en efficiënt op te treden
 • een onafhankelijk adembeschermingstoestel kunnen aanbrengen bij het slachtoffer
 • levensreddende handelingen kunnen stellen

Hernieuwing diploma

De deelnemer met een vervallen diploma of de deelnemer met voldoende kennis en kunde kan er voor kiezen enkel deel te nemen aan het examen. Het examen bestaat uit het afleggen van de theoretische en de praktische test.    

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »