BA5 laagspanning, hoogspanning

Inhoud

De BA4 bevoegde werknemer wordt voldoende onderricht betreffende de elektrische risico’s van die specifieke taak ofwel wordt hij bewaakt door een BA5. De BA5 bevoegde werknemer kent de gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, hij kan maatregelen bepalen om specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.

Het is aan de werkgever om te bepalen wie welke bevoegdheden krijgt en dit op basis van bekwaamheden. Het volgen van een opleiding BA4 / BA5 volstaat niet om werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties uit te voeren.

Modules

 • BA5-laagspanning – 2 lesdagen*
 • BA5-laagspanning + hoogspanning (theoretische benadering) – 2 lesdagen*
 • BA5 - hoogspanning: enkel mogelijk als uitdieping na een basisopleiding BA5–laagspanning

(*) De opleiding BA5 kan op 1 lesdag voorzien worden. Het programma is voor de deelnemers zwaar beladen en de ruimte tot vraagstelling is zeer beperkt.

Lesinhoud

 • Wetgeving
 • algemene begrippen m.b.t. elektriciteit
 • de gevaren van de elektrische stroom
 • de schakel- en verdeelinrichtingen
 • exploitatie van de elektrische installaties
 • veilig werken algemene veiligheidsregels
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie
 • risico’s zien
 • netstructuren TT, TN, IT
 • schakelen in HS
 • toolboxmeeting

Opleiding op maat is mogelijk.

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »