Procesoperator - Proceduretraining met mobiele trainingsunit

Inhoud

De opleiding kan als algemeen vormende opleiding of als opleiding op maat van uw bedrijf gegeven worden. De docenten komen uit de petrochemische sector. Zij spreken de taal van uw operators en leidinggevenden.
Humat heeft speciaal voor deze training een mobiele procedure trainingsunit ingericht.

HE-PBM (Humat Exothermische Pilot Batch Mengreactor) is de naam van de chemische
plant. ‘Het batchgewijs mengen van huzu© en huba© en vervolgens laten reageren om
het eindproduct huga© en het bijproduct hufin© te bekomen. De mengreactie is exother-
misch en wordt in controle gehouden door koeling van de totale circulatieflow. Het koel-
medium is lucht. Tijdens de reactie ontstaan er dampen in de reactor die afgevoerd worden
naar de compressor HC 100. De gassen worden opgedrukt in gasflessen. Het product wordt
in liquide vorm afgevoerd als huga©. Als de reactie niet wilt aanslaan kunnen we de circule-
rende massa verwarmen via een warmtewisselaar. De warmtewisselaar wordt gevoed met
stoom (10 bar) welke in condensaatvorm terug afgevoerd wordt over een condensaattrap.

De volledige installatie sturen we van op de console in de controlekamer. Het proces kan zodanig aangestuurd worden dat er problemen ontstaan waarbij alert en volgens de procedure moet gereageerd worden. Er zijn tal van scenario’s uit te werken rond risicoanalyse, LMRA, werkvergunningen, noodprocedures enz.

Praktische info

  • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
  • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »