Veiligheidswacht / mangatwacht met mobiele trainingsunit

Inhoud

Theorie

 • Wat is een besloten ruimte
 • gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten
 • preventiemaatregelen voor en tijdens de betreding
 • het voorzien van adequate reddingsmethode
 • taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht / mangatwacht
 • de betredingsvergunning
 • betredingshulpmiddelen, elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken
 • basiskennis verluchting van besloten ruimten
 • communicatiehulpmiddelen
 • registratie van de deelnemers
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • metingen van concentraties van zuurstof, toxische of ontvlambare stoffen buiten het toelaatbare gebied leren
 • herkennen en weten hoe hierop gepast te reageren
 • weten hoe gepast te reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte
 • levensreddende handelingen


Praktijk

Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze mobiele trainingsunit besloten ruimte.

 • De betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context gebruiken
 • kunnen werken met de elementaire evacuatiehulpmiddelen en –technieken voor eerstelijnsinterventie
 • betredingsvergunning gebruiken
 • registratie van de betreders
 • op een efficiënte manier alarm kunnen geven
 • gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte
 • uitvoeren van een betreding onder autonome ademhalingsbescherming, zowel horizontaal als verticaal
 • blijk geven van de nodige mentale en fysieke capaciteiten om in noodsituaties snel en efficiënt op te treden
 • een onafhankelijk adembeschermingstoestel kunnen aanbrengen bij het slachtoffer
 • levensreddende handelingen kunnen stellen

Praktische info

 • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
 • Voor opleiding veiligheidswacht gevolgd door het examen IS007 tot het behalen van het door BeSaCC-VCA erkend diploma 'Veiligheidswacht besloten ruimte - IS007' klik hier.
 • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »