Competentietraining eerste interventieploeg - noodplanoefening

Inhoud

De inhoud en onze aanpak kadert volledig in het KB van 28.3.2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.  Het takenpakket van EIP-leden kan bestaan uit: brandbestrijding met de in uw bedrijf aanwezige interventiemiddelen, opruimen van spill.

Van producten met gevaarlijke eigenschappen, ontzetten van een slachtoffer, begeleiden van de evacuatie, nacontrole bij evacuatie, opvang van en gidsfunctie voor de openbare hulpdiensten, technische ondersteuning voor de openbare hulpdiensten. Afhankelijk van de risico’s in uw bedrijf moeten deze acties onder ademluchtbescherming en/of onder bescherming van een chemicaliën- of gaspak kunnen gebeuren.

De competenties van de EIP-leden en de interventieleider worden door u bepaald aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De competenties worden aangebracht en onderhouden via scenariotrainingen. De scenario’s worden op maat van uw bedrijf in samenspraak met een verantwoordelijke opgemaakt. Voor de opstart van het trainingstraject van uw EIP en interventieleiders is een voorbereidende vergadering met u en Humat noodzakelijk.

Heeft u enkel nood aan een eenmalige scenariotraining, dan bieden wij u een pakket aan waarin elementaire basiskennis van de EIP-leden wordt getraind. Deze opleiding is zo opgebouwd dat een voorbereidende vergadering niet strikt noodzakelijk is.

Voorbeeld opleidingsschema ½ lesdag

8.00 - ca. 9.30 uur: theorie m.b.t. de aan te leren competentie(s)
9.30 - 10.00 uur: zandbakoefening
10.00 - 11.30 uur: scenariotraining waarin de aangebrachte competenties worden getraind
11.30 - 12.00 uur: nabespreking en evaluatie

Praktische info

  • Voor meer informatie: download de informatiefiche op deze pagina.
  • Prijsofferte op aanvraag.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »