Veiligheidswacht (IS007) - hernieuwing diploma - 22/02/2019

22/02/2019

  • Doelstelling

Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om in geval van nood op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de eerstelijnsinterventie.

  • Deelnamevoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn
Medische geschiktheidsverklaring voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie en het werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming
De deelnemers moeten het Nederlands, de taal waarin opleiding en examen gegeven wordt, voldoende beheersen
De deelnemer moet in het bezit zijn van een niet vervallen diploma IS081
Voor de opleiding veiligheidswacht op 1 lesdag is enige voorkennis van voorkennis van meten met elektronische meetapparatuur (LEL, O2), LMRA, werken met werkvergunningen, gebruik van portofoon, kennis van PBM’s en afhankelijke ademhalingsbescherming sterk aanbevolen. Voor deelnemers zonder voorkennis raden we aan een extra lesdag te voorzien.

  • Groepsgrootte

Maximum 8 deelnemers in de praktijk.

  • Duur van de opleiding en uren

Uren: 8:00 – 16:00 uur
Inclusief examen:
Theorie: 21 driemeerkeuzevragen waarbij men 70 % moet behalen om geslaagd te zijn (30 minuten)
Praktijk: 45 minuten

  • Validatie

De geslaagde deelnemer ontvangt het overeenkomstig door BeSaCC-VCA erkend diploma.  Het diploma IS007 3 jaar geldig.
De deelnemer kan het diploma IS007 slechts ontvangen indien hij zijn diploma IS081 behaald heeft.

  • Afspraken

De klant zorgt voor:
complete uitrusting adembescherming, deze kan bij Humat ook gehuurd worden.
PBM’s voor de deelnemers: veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, reddingsharnas.
Het zorgen voor de medische geschiktheid van de deelnemers valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.
De deelnemer draagt comfortabele, aan de weersomstandigheden aangepaste kledij.
De deelnemer kan bij het examen zijn ID voorleggen.

Lunch en syllabus voor elke deelnemer is inbegrepen.

Gegevens cursist

*
*
*
*
*
*

Facturatiegegevens

Gelieve het (pro-forma) factuur op te maken op naam van:

Bedrijfsgegevens

Kostprijs

Kostprijs opleiding
Huur ademhalingsapparatuur 1 set ---
Huur reddingsharnas ---
Huur reddingshelm ---
Hervullen eigen ademluchtfles (300 bar - per vulling) ---
Totaalbedrag excl. 21% BTW

Ik wens gebruik te maken van opleidingscheques

Ik wens gebruik te maken van de KMO-portefeuille

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *

Inschrijving bevestigen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »