Preventieadviseur - advies

Inhoud

Preventieadviseur

De preventieadviseur van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet, krachtens art.42 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, behoren tot het personeel van de werkgever. In artikel 19 van het koninklijk besluit betreffende de interne diensten wordt bepaald dat de preventieadviseurs met de werkgever verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of met een statuut.

Meer informatie  kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Heeft u nood aan extra ondersteuning op lange termijn of voor bepaalde opdrachten? Ook ziekte of langdurige afwezigheid van de preventieadviseur kan om een tijdelijke waarneming noodzakelijk maken.  

 

Behoud de controle

U beslist zelf welke taken u aan onze preventieadviseur toevertrouwt. In gemeenschappelijk overleg leggen we het precieze takenpakket vast en bepalen we de frequentie van de interventies.

Wenst u een preventieadviseur NIV I of II in te huren? Neem contact op.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »