Brandveiligheidsdossier - Nood- en interventieplannen

Inhoud

Situering

Het doel van een intern noodplan is voorbereid te zijn op ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen daarvan te beperken en te bestrijden. Een intern noodplan beschrijft de organisatie en procedures die in noodsituaties moeten gevolgd worden. Zo legt het nieuwe KB brandpreventie op de werkplek van 28 maart 2014 de verplichting een risicoanalyse te maken en van hieruit een interventieplan op te stellen.

Veelal wordt bij het opstellen van een noodplan alleen gedacht aan de risico's verbonden met brandgevaar. Er zijn echter verschillende noodsituaties waar je als werkgever/verantwoordelijke best vooraf een plan van aanpak of noodplan voor opmaakt. Enkele calamiteiten naast brand- of explosiegevaar waarmee een bedrijf geconfronteerd kan worden:

  • bommelding
  • nucleair alarm of seveso-alarm
  • ernstig of dodelijk arbeidsongeval
  • besmettelijke ziekte
  • milieuschade
  • problemen met een werknemer werkzaam in het buitenland vb. ernstige ziekte, ongeval, oorlogssituatie, natuurramp

Zowel de middelen, de mensen als procedures moeten regelmatig op paraatheid worden getest. Het is zeker niet voldoende om een noodprocedure uit te schrijven en deze pas boven te halen als men ze echt nodig heeft. De elementen die erin zijn vermeld, of waar naar wordt verwezen moeten aanwezig en in goede staat zijn. De personen die bij de procedure betrokken zijn, moeten steeds weten wat van hen wordt verwacht en de aan hen opgelegde taken kunnen uitvoeren.

U kan beroep doen op de expertise van Humat om uw nood- en interventieplannen op te maken. In een voorbereidende vergadering wordt bekeken welke de noden van uw bedrijf zijn. U kan kiezen om het project zelf uit te werken met ondersteuning en advies van Humat. U kan opteren om de nood- en interventieplannen volledig door ons te laten aanmaken. Ongeacht de formule die u kiest, er is steeds een nauwe samenwerking tussen Humat en uw bedrijf noodzakelijk.

Vraag vrijblijvend een offerte.

Meer informatie

Wenst u meer informatie betreft deze opleiding?
Dan kan u steeds rechtstreeks contact met ons opnemen of via het contactformulier.


Brandstraat 193 - 2400 Mol
e. humat@veiligheidsopleidingen.be
t. 014 75 54 51
m. 0474 26 92 63
f. 014 31 68 12

Contactformulier »